26 januari: De vrouw in Bijbel en kerk

Een open expertmeeting: vier experts dagen elkaar en hun toehoorders uit met statements over feministische aspecten in de christelijke kerken van vroeger en vandaag.

Datum: vrijdag 26 januari 2018

Tijd: van 14.00 uur tot 18.00 uur

Locatie: Mariënkroon, Abdijlaan 8, 5253 VP Nieuwkuijk

Prijs: 10 euro

aanmelden: Clarie Kiel: kiel@thomasmore.nl

Een initiatief van Stichting Thomas More en Focolare

Janneke Stegeman werpt de vraag op waarom het lichaam er in kerk en theologie vaak zo bekaaid vanaf komt, terwijl het christendom toch zo opvallend een ‘lichamelijke godsdienst’ is, waarin geknield en gebogen wordt en de gelovigen delen in het lichaam van Christus.

Magda Misset-Van de Weg belicht ontwikkelingen uit de geschiedenis die een indruk geven van (on)mogelijke posities en ambten van vrouwen in protestantse kerken. Specifieke aandacht gaat daarbij uit naar de betekenis en het statuut van de diacones.

Patrick Chatelion Counet spreekt over de opkomst en teloorgang van de vroegchristelijke revolutionaire visie op vrouwen, hun presentie en positie. Het revolutionaire karakter van de omgang met vrouwen in het vroege christendom ziet hij als een hoopgevend moment dat al te snel voorbij is geschoten.

Michel Bronzwaer gaat in op de naoorlogse ontstaansjaren van Focolare: een nieuwe beweging binnen de katholieke kerk, geleid door een leek en vrouw. Hij presenteert de jonge Chiara Lubich als initiator van een ‘stille revolutie’, die binnen de katholieke gemeenschap een ongekende rol voor vrouwen verwezenlijkt.