28 september start nieuwe lezingencyclus

In september, oktober en november 2017 zullen weer op de laatste donderdag van de maand lezingen worden gehouden. De eerste zal gehouden worden op donderdagavond 28 september door priester Piet de Jong over levenseinde.

Plaats: refter (toegang via de groene linkerdeur van het abdijhoofdgebouw)

Inloop vanaf 19.30 uur met koffie en thee. Aanvang 20.00 uur.

Toegang 3 euro, koffie en thee gratis.

Georganiseerd door Nieuwe Mensheid, Focolare