Asbestverwijdering daken oude schuren

Het is de bedoeling om indien mogelijk in 2019 de asbesthoudende daken te verwijderen van de oude garage, de oude kippenschuur en de oude ponystal. Wettelijk is het verplicht dit voor 2024 te doen.