Zaterdag 14 december: Händels Messiah, door Kamerkoor VOX

Op zaterdag 14 december zingt Kamerkoor VOX onder leiding van Ad Broeksteeg en begeleidt op orgel door Rob Nederlof, de mooiste koordelen uit de Messiah, afgewisseld met ariasolo’s voor sopraan (Heleen Bongenaar) 

Datum: zaterdag 14 december 2019

Tijd: 20.30 uur

Locatie: Kapel Mariënkroon, Abdijlaan 8, 5253 VP Nieuwkuijk, parkeren uitsluitend op het grote parkeerterrein meteen rechts na het poortgebouw

Entree: € 20 (via voorverkoop € 18 via www.kamerkoorvox.nl)

Lees verder

18 – 31 december: Kerstgroepententoonstelling

Kalligraferen & Kantklossen

Het is ieder jaar een belevenis op zich: de meest bijzondere kerstgroepen uit de hele wereld die in de Cultuurtoren in Mariënkroon geëxposeerd worden. Dit jaar is er een selectie gemaakt uit de collectie van mevrouw Timothy Bottema-Van den Haak uit Bilthoven. Zij exposeerde haar verzameling al eens eerder bij Honsoirde. Dit jaar ligt de nadruk op uitingen van volkskunst. Evenals in vorige jaren is in de De La Cour-zaal een demonstratie kalligraferen en kantklossen. Natuurlijk ligt er voor de jongste bezoekers een speurtocht klaar.
En ook de warme chocomel in de kelder ontbreekt niet.

Datum: dagelijks van 18 – 31 december (uitgezonderd 1e Kerstdag)

Tijd: van 13.00 uur – 17.00 uur

Locatie: Cultuurtoren Mariënkroon, Abdijlaan 8, 5253 VP Nieuwkuijk, uitsluitend parkeren op het grote parkeerterrein rechts naast het poortgebouw

Georganiseerd door Honsoirde

Zaterdag 21 december: Kerstconcert Capella Monteverde

In samenwerking met Capella Monteverde organiseert Honsoirde een kerstconcert: Kerst rondom Bach

Datum: zaterdag 21 december 2019

Tijd: 20.00 uur

Locatie: Kapel Mariënkroon, Abdijlaan 8, 5253 VP Nieuwkuijk, parkeren uitsluitend op het grote parkeerterrein direct rechts na het poortgebouw

Kaarten: € 12,50 via http://www.honsoirde.nl/capella-monteverde-kerst-rondom-bach/

Georganiseerd door Honsoirde

Lees verder

Zondag 22 december: Met het hele gezin het kerstfeest beleven

Op zondag 22 december wordt in Mariënkroon een kerstfeest voor het hele gezin georganiseerd. Met zoveel mogelijk kinderen en (groot)ouders wordt het kerstverhaal opgevoerd voor en met elkaar zodat het verhaal beleefd wordt waardoor het een onvergetelijke ervaring wordt. Wie wil mag al verkleed komen en iets van kerstlekkers om uit te delen.

Datum: zondag 22 december 2019

Tijd: 14.00 uur: ontvangst, 14.30 uur start programma, 15.45 uur levend kerstspel, 16.30 uur afsluiting

Locatie: Mariënkroon, Abdijlaan 8, 5253 VP Nieuwkuijk, uitsluitend parkeren op het grote parkeerterrein rechts na het poortgebouw

Toegang gratis (een vrijwillige bijdrage voor de organisatie is welkom)

Georganiseerd door Focolarebeweging

Woensdag 15 januari 2020: Masterclass ‘kind uit balans’

Op woensdag 15 januari 2020 verzorgt Ingrid Dykstra een masterclass/workshop familieopstelling. Ingrid Dykstra is een zeer ervaren en internationaal gerenommeerde gezins- en familietherapeute. Haar systemische benadering samen met een familieopstelling is een bijzondere krachtige methode die de dynamiek binnen een gezin op een positieve manier kan beïnvloeden.

Datum: woensdag 15 januari 2020

Tijd: 16.00 uur – tot circa 18.00 uur

Locatie: Raadzaal Mariënkroon, Abdijlaan 8, 5253 VP Nieuwkuijk, uitsluitend parkeren op het grote parkeerterrein meteen rechts na het poortgebouw

Kaarten: € 17,50 (incl. koffie/thee) via info@insig-systeemtherapie.nl

Georganiseerd door Gera de Jong i.s.m. Ingrid Dykstra

Lees verder

25 – 27 oktober: Boekenbeurs Vincentius

De jaarlijkse boekenbeurs van de Vincentiusvereniging gemeente Heusden, dit jaar voor de 33e keer, is zoals gewoonlijk het laatste weekend van oktober: van 25 t/m 27 oktober. De opening is op vrijdagmiddag 16.00 uur.

Datum: vrijdag 25 t/m zondag 27 oktober 2019

Openingstijden: vrijdag: 16.u – 19.u, zaterdag en zondag: 11.u – 17.u

Toegang: € 1

Locatie: Tentzaal Mariënkroon, Abdijlaan 8, 5253 VP Nieuwkuijk (uitsluitend parkeren op het grote parkeerterrein rechts naast het poortgebouw)

zie verder: https://vincentiusheusden.nl/boekenmarkten/

Georganiseerd door Vincentiusvereniging Heusden

27 oktober: concert ‘Muziek van de bevrijding’

Op zondag 27 oktober organiseert Honsoirde een concert in het kader van ’75 jaar vrijheid Heusden’. Dit concert is onderdeel van het bevrijdingsproject en vindt plaats in de kapel van Mariënkroon. Met medewerking van Eugenie Geurts als zangeres en pianiste en Lisette Elbers op de saxofoon.

Datum: zondag 27 oktober 2019

Tijd: 14.00 uur

Locatie: Kapel Mariënkroon, Abdijlaan 8, 5253 VP Nieuwkuijk (uitsluitend parkeren op het grote parkeerterrein rechts naast het poortgebouw)

Kaarten: € 10, reserveren via Honsoirde

zie voor verdere informatie https://www.honsoirde.nl/de-muziek-van-de-bevrijding/

Georganiseerd door Honsoirde

Jeugdcongres ‘Vrede, vriendschap en vrijheid’ in Mariënkroon

Op woensdag 9 oktober 2019 werd in Mariënkroon te Nieuwkuijk het Jeugdcongres gehouden. Dit jaar met het thema ‘Vrede, vriendschap en vrijheid’. Ruim 480 kinderen van groep 7 van de Scala-basisscholen en hun begeleiders hebben samen van dit jeugdcongres een echt project van de vrede gemaakt. De leerlingen hadden zich op school al voorbereid door bezoek van een aantal veteranen, die gevochten hebben in verschillende oorlogen en woonachtig zijn in de gemeente Heusden. Verder heeft Carlos Palma, van Focolare, die als leerkracht heeft gewerkt in het Midden-Oosten een project ontwikkeld en in de dagen voorafgaand aan het congres in alle klassen geïntroduceerd. Dit project heet ‘Living Peace’ en al ruim een miljoen kinderen wereldwijd nemen hier aan deel.

Carlos Palma met de ‘dobbelsteen van de vrede’

zie ook http://livingpeaceinternational.org/it/
en https://www.heusden.nl/75jaarvrij; https://youtu.be/GxxZMOYwCyU

De organisatie van het Jeugdcongres is in handen van Focolare, de gemeente
Heusden, de Scala-basisscholen en het d’Oultremontcollege.

Boekenmarkt Vincentiusvereniging

In het laatste weekend van oktober, van vrijdagavond 25 t/m zondagmiddag 27 oktober vond in de tentzaal in Mariënkroon de 33e boekenbeurs, georganiseerd door Vincentius Heusden, plaats. Het is een bijzonder geslaagde boekenbeurs geworden met weer meer bezoekers (1.468 nu tegen 1.406 in 2018) die de weg naar Mariënkroon hebben gevonden en ook een hogere opbrengst dan vorig jaar: maar liefst € 18.476 (€ 17.500 in 2018). De opbrengst komt ten goede aan die medemensen in onze samenleving die een steun in de rug nodig hebben.

20 jaar ‘Samen voor Europa’

  1 oktober 2019

“Samen voor Europa”, een Europees netwerk van christelijke gemeenschappen en bewegingen,  is 20 jaar geleden in Ottmaring (Duitsland) ontstaan. Bij deze gelegenheid twee vragen aan Pál Tóth, docent aan het Universitair Instituut Sophia, Loppiano (Florence), over het bijzondere van dit netwerk en de vraag hoe Together for Europe de uitdagingen van vandaag aangaat. 

  1. In 1999 is Samen voor Europa ontstaanHoe onderscheidt dit verband van christelijke gemeenschappen en bewegingen zich van andere groepen die vandaag werken voor Europa?

De erkenning van het andere van ieder ander is een grote stap vooruit in de wereld vandaag. In het Bijbelse geloof is de overtuiging geworteld dat ieder mens een onherhaalbaar schepsel is van God en dat Hij een plan van liefde heeft met ieder van ons. Maar hier ligt ook een nieuwe uitdaging voor groepen, organisaties en landen: hoe gaan we om met diversiteit? Hoe kom je tot de noodzakelijke eenheid voor gezamenlijke actie? Momenteel zijn de problemen niet langer alleen lokaal, maar hebben we te maken met wereldwijde uitdagingen.
Op dit vlak hebben christelijke Kerken en groeperingen een speciale taak: het Evangelie roept op tot verbinding en tot eendracht die diversiteit waardeert. Het Together for Europe- initiatief wil hierbij een katalyserende rol vervullen.

  1. Wat moet Samen voor Europa doen om meer zichtbaarheid te krijgen? 

De meer dan 300 bewegingen en charisma’s die bij Together for Europe betrokken zijn, vormen al een zichtbaar getuigenis van samenwerking en eenheid. Ze werken nu al veel samen. Maar een waardevol nieuw spoor zou kunnen zijn om een permanent platform op te zetten voor dialoog tussen landen van Oost en West. Met de bijeenkomst in 2017 in Wenen werd een eerste stap gezet. Vertegenwoordigers uit Oost-Europese landen gingen de dialoog aan met landen van het Westen. Te vaak staan de verschillen en de kritiek op elkaar een toenadering tussen Oost en West in de weg. We zouden met elkaar moeten nadenken over het begrip ‘natie’, de relatie tussen Kerk en Staat, de mensenrechten, de behoefte aan eenheid en waarheid.

Met zijn projecten vormt Together for Europe een groeiend netwerk van burgers die zich inzetten voor een “christelijke renaissance van Europa”, waar het maken van verwijten wordt overwonnen en waar kritische kwesties worden besproken.