Geslaagd vioolconcert

Als afsluiting van de jaarlijkse vioolcursusweek voor kinderen en tieners, werd op 11 augustus een concert gegeven in de kapel van Mariënkroon. Behalve familieleden van de cursisten waren ook een aantal bewoners en werkers van Mariënkroon aanwezig. De twaalf kinderen en tieners hadden er duidelijk plezier in en brachten met grote inzet de ingestudeerde vioolstukken ten gehore. Bij het laatste nummer klapte het publiek enthousiast mee. Het was een geslaagd concert van jonge talenten!

Duurzaamheidscongres in Mariënkroon: volwassenen lenen de aarde van kinderen

Frisse ideeën van kinderbreinen  ter inspiratie voor volwassenen. Op 29 juni 2017 vond een Duurzaamheidscongres volgens dit concept plaats in Mariënkroon. Organisatoren: de gemeente Heusden, Scala basisscholen met ondersteuning van Focolare. ’s Ochtends voor kinderen van groep 7 en ‘s middags voor ondernemers.

De gemeente Heusden heeft hierover een korte video gemaakt.

Burgemeester Jan Hamming was aanwezig. Leerlingen van het d’Oultremontcollege van Drunen interviewden hem.

Marlies Bolsius van Focolare, voormalige directeur van een basisschool in Maasdam, ondersteunde bij de organisatie en voorbereiding van het kindercongres. Zij zegt:

“De leus van de kinderen was: ‘Jullie volwassenen hebben de aarde in bruikleen van ons, kinderen.’
De kinderen formuleerden hun goede raadgevingen op grote posters die ze aan de wanden van onze grote conferentietent ophingen en maakten daarna met allerlei afvalmateriaal hele kunstwerken in het kader van duurzaamheid. De kinderen verfristen de kijk van de volwassenen met hun sprankelende ideeën; hoopvol en vol goede moed.

Via de twee ‘kinderburgemeesters’ van de gemeente Heusden gaat de gemeente het komende jaar toezien op serieuze uitvoering van de plannen om méér zonnepanelen en windmolens te plaatsen, minder agressieve bestrijdingsmiddelen te gebruiken en veel minder gebruik van plastic in de supermarkten toe te staan.
De aanbevelingen van de kinderen werden ’s middags ingebracht op het aansluitende gemeentelijk congres  voor bedrijven en ondernemers over klimaatbeheersing en duurzaamheid.”

Mario van der Grient van Focolare was ’s middags aanwezig. Als zelfstandig ondernemer als fysiotherapeut en lid van het Raad van Bestuur van Mariënkroon staat duurzaamheid bij hem hoog in het vaandel, onder andere zijn inzet voor de realisering van 142 zonnepanelen op het dak van het raadhuis van Mariënkroon. Zijn indruk:

“Deze wereld hebben we in bruikleen van onze kinderen. Dat was de teneur en de start van het duurzaamheidscongres wat door de gemeente Heusden werd georganiseerd. Na een korte inleiding werd de keuzemogelijkheid geboden om in kleinere groepen een aantal onderwerpen van de duurzaamheidsagenda uit te werken.

Er was aandacht voor de biodiversiteit in de gemeente. Energiek Heusden is een vereniging die energie duurzaam en betaalbaar wil maken. Een mooi initiatief om de krachten te bundelen. Mijn interesse ging uit naar de presentatie van circulair bouwen van Arno van Dungen. Dertig jaar geleden was dit bedrijf al bezig met zaken als slim slopen, hergebruik van materialen, het zeven van grond op locatie waardoor er geen transport nodig is voor het afvoeren van vervuilde grond en het aanvoeren van schone grond.

Circulair bouwen en kansen benutten in de ketensamenwerking is echt een belangrijke stap in de goede richting. Er waren tal van ondernemers, de woningbouwvereniging en andere bedrijven die dit concept direct wilden omarmen.

Aan het eind van de workshop keek ik met andere ogen naar sloopwerkzaamheden en het bouwen. Ik werd mij er meer van bewust dat er een andere manier van denken nodig is en dat iedereen hierin meegenomen kan worden, de architect, de aannemer, de projectontwikkelaar en de vastgoedbelegger. Samen kunnen we het veranderen!”

Leven en werk van Chiara Lubich

“Hier is een visie, hier is een kracht, een potentie om iets in de wereld te veranderen”. Dit was een van de conclusies van het referaat op 29 juni 2017 van Michel Bronzwaer over het leven en werk van Chiara Lubich (1920-2008). ‘Een vrouw van wereldformaat’ noemde hij Chiara Lubich die aan de oorsprong heeft gestaan van de Focolarebeweging.

Hij blikte terug op haar leven, hoe het toch mogelijk was dat deze vrouw 16 eredoctoraten heeft gekregen van universiteiten van verschillende werelddelen en in verschillende disciplines.

Chiara heeft als student haar filosofieboeken op zolder gezet, om de waarheid te vinden bij één Meester. In de inaugurale rede in 2003 voor de pedagogiek in Washington DC, waar Michel Bronzwaer zelf aanwezig was, legde Chiara haar ervaring uit: van het maximale licht van Jezus die in het midden komt, waar de onderlinge liefde onder mensen aanwezig is. Als 25-jarige in een brief van 1945 beschreef Chiara dat het geluk schuilt in het delen met anderen van wat er in de ziel leeft. Hiermee legde zij, die vanuit de Franciscaanse spiritualiteit was opgegroeid, de fundamenten voor een nieuwe gemeenschapsspiritualiteit gebaseerd op het geleefde evangelie.

De ontdekking een geschenk te zijn de één voor de ander, waardoor in onderlinge liefde eenheid in verscheidenheid kan ontstaan, is iets dat wereldwijd met vallen en opstaan door leden van de Focolarebeweging wordt geleefd en in het bijzonder in de dertig focolarestadjes, waar Mariënkroon er één van is.

In de dialoog met de zaal na de pauze kwam naar voren dat de authenticiteit waarmee Chiara hetgeen ze verkondigde, leefde, een belangrijke factor was voor de wereldwijde verspreiding en impact op de wetenschap, maatschappij, kerken en religies.

28 september start nieuwe lezingencyclus

In september, oktober en november 2017 zullen weer op de laatste donderdag van de maand lezingen worden gehouden. De eerste zal gehouden worden op donderdagavond 28 september door priester Piet de Jong over levenseinde.

Plaats: refter (toegang via de groene linkerdeur van het abdijhoofdgebouw)

Inloop vanaf 19.30 uur met koffie en thee. Aanvang 20.00 uur.

Toegang 3 euro, koffie en thee gratis.

Georganiseerd door Nieuwe Mensheid, Focolare

 

 

Mariapoli 2017 ‘Levenskunst’

380 personen namen deel aan de Mariapoli-ontmoetingsdagen georganiseerd door Focolare voor jong en oud in Mariënkroon van 25 tot 28 mei  2017 . Vier dagen van mooi weer, ontspannen samenzijn met bezinning en uitwisseling, sport en spel, workshops, gebed en feest.

Het thema dit jaar was: ‘Levenskunst – wat maakt ons leven waardevol?’ Er was een veelheid aan parallelsessies, inhoudelijke workshops en recreatieve workshops, zodat ieder zijn eigen programma kon samenstellen. Een groep tieners zorgde elke dag voor een kort toneelstukje over het motto van de dag in de grote tentzaal, voordat ieder naar de workshops ging.

Levenskunst, met aspecten van vreugde en lijden en hoe hiermee om te gaan, werd uitgediept van alle kanten: filosofie, psychologie, vanuit relaties, vanuit ervaringen uit het leven en vanuit de spiritualiteit van Focolare. Een groep jonge moslima’s uit Rotterdam kwam voor het eerst naar Mariënkroon, naar aanleiding van de workshop ‘Islam en levenskunst’.

Op de bonte avond werden de vele talenten van de aanwezigen in de show ‘Mariapoli got talent’ zichtbaar.