Geslaagd vioolconcert

Als afsluiting van de jaarlijkse vioolcursusweek voor kinderen en tieners, werd op 11 augustus een concert gegeven in de kapel van Mariënkroon. Behalve familieleden van de cursisten waren ook een aantal bewoners en werkers van Mariënkroon aanwezig. De twaalf kinderen en tieners hadden er duidelijk plezier in en brachten met grote inzet de ingestudeerde vioolstukken ten gehore. Bij het laatste nummer klapte het publiek enthousiast mee. Het was een geslaagd concert van jonge talenten!

Nederlandse Teens4Unity naar Polen

Van 21 juli tot 31 juli is vanuit Mariënkroon een groep Nederlandse tieners afgereisd naar Krakau in Polen. Ze doen dit in het kader van de internationale Teens4Unity-opbouwweek georganiseerd door de Focolarebeweging. Doel is een internationale ervaring op te doen door samen de handen uit de mouwen te steken voor de minderbedeelden en ook samen een stukje van een meer verenigde wereld op te bouwen.

Met tieners uit Polen en Wit-Rusland worden gezamenlijk werkzaamheden uitgevoerd. Zoals bijvoorbeeld het opnieuw in de lak zetten van een speeltuin in een achterstandswijk, het klaarmaken en uitdelen van voedingspakketten in een voedselbank en het sorteren van kleding in een kringloopwinkel. Naast deze werkzaamheden bezoeken de tieners ook het voormalig concentratiekamp in Auschwitz.

Natuurlijk is er ook tijd voor ontspanning zoals een feestje met de Poolse Teens4Unity en een kennismaking met de rijke cultuur en mooie natuur van dit land.

 

Duurzaamheidscongres in Mariënkroon: volwassenen lenen de aarde van kinderen

Frisse ideeën van kinderbreinen  ter inspiratie voor volwassenen. Op 29 juni 2017 vond een Duurzaamheidscongres volgens dit concept plaats in Mariënkroon. Organisatoren: de gemeente Heusden, Scala basisscholen met ondersteuning van Focolare. ’s Ochtends voor kinderen van groep 7 en ‘s middags voor ondernemers.

De gemeente Heusden heeft hierover een korte video gemaakt.

Burgemeester Jan Hamming was aanwezig. Leerlingen van het d’Oultremontcollege van Drunen interviewden hem.

Marlies Bolsius van Focolare, voormalige directeur van een basisschool in Maasdam, ondersteunde bij de organisatie en voorbereiding van het kindercongres. Zij zegt:

“De leus van de kinderen was: ‘Jullie volwassenen hebben de aarde in bruikleen van ons, kinderen.’
De kinderen formuleerden hun goede raadgevingen op grote posters die ze aan de wanden van onze grote conferentietent ophingen en maakten daarna met allerlei afvalmateriaal hele kunstwerken in het kader van duurzaamheid. De kinderen verfristen de kijk van de volwassenen met hun sprankelende ideeën; hoopvol en vol goede moed.

Via de twee ‘kinderburgemeesters’ van de gemeente Heusden gaat de gemeente het komende jaar toezien op serieuze uitvoering van de plannen om méér zonnepanelen en windmolens te plaatsen, minder agressieve bestrijdingsmiddelen te gebruiken en veel minder gebruik van plastic in de supermarkten toe te staan.
De aanbevelingen van de kinderen werden ’s middags ingebracht op het aansluitende gemeentelijk congres  voor bedrijven en ondernemers over klimaatbeheersing en duurzaamheid.”

Mario van der Grient van Focolare was ’s middags aanwezig. Als zelfstandig ondernemer als fysiotherapeut en lid van het Raad van Bestuur van Mariënkroon staat duurzaamheid bij hem hoog in het vaandel, onder andere zijn inzet voor de realisering van 142 zonnepanelen op het dak van het raadhuis van Mariënkroon. Zijn indruk:

“Deze wereld hebben we in bruikleen van onze kinderen. Dat was de teneur en de start van het duurzaamheidscongres wat door de gemeente Heusden werd georganiseerd. Na een korte inleiding werd de keuzemogelijkheid geboden om in kleinere groepen een aantal onderwerpen van de duurzaamheidsagenda uit te werken.

Er was aandacht voor de biodiversiteit in de gemeente. Energiek Heusden is een vereniging die energie duurzaam en betaalbaar wil maken. Een mooi initiatief om de krachten te bundelen. Mijn interesse ging uit naar de presentatie van circulair bouwen van Arno van Dungen. Dertig jaar geleden was dit bedrijf al bezig met zaken als slim slopen, hergebruik van materialen, het zeven van grond op locatie waardoor er geen transport nodig is voor het afvoeren van vervuilde grond en het aanvoeren van schone grond.

Circulair bouwen en kansen benutten in de ketensamenwerking is echt een belangrijke stap in de goede richting. Er waren tal van ondernemers, de woningbouwvereniging en andere bedrijven die dit concept direct wilden omarmen.

Aan het eind van de workshop keek ik met andere ogen naar sloopwerkzaamheden en het bouwen. Ik werd mij er meer van bewust dat er een andere manier van denken nodig is en dat iedereen hierin meegenomen kan worden, de architect, de aannemer, de projectontwikkelaar en de vastgoedbelegger. Samen kunnen we het veranderen!”

Leven en werk van Chiara Lubich

“Hier is een visie, hier is een kracht, een potentie om iets in de wereld te veranderen”. Dit was een van de conclusies van het referaat op 29 juni 2017 van Michel Bronzwaer over het leven en werk van Chiara Lubich (1920-2008). ‘Een vrouw van wereldformaat’ noemde hij Chiara Lubich die aan de oorsprong heeft gestaan van de Focolarebeweging.

Hij blikte terug op haar leven, hoe het toch mogelijk was dat deze vrouw 16 eredoctoraten heeft gekregen van universiteiten van verschillende werelddelen en in verschillende disciplines.

Chiara heeft als student haar filosofieboeken op zolder gezet, om de waarheid te vinden bij één Meester. In de inaugurale rede in 2003 voor de pedagogiek in Washington DC, waar Michel Bronzwaer zelf aanwezig was, legde Chiara haar ervaring uit: van het maximale licht van Jezus die in het midden komt, waar de onderlinge liefde onder mensen aanwezig is. Als 25-jarige in een brief van 1945 beschreef Chiara dat het geluk schuilt in het delen met anderen van wat er in de ziel leeft. Hiermee legde zij, die vanuit de Franciscaanse spiritualiteit was opgegroeid, de fundamenten voor een nieuwe gemeenschapsspiritualiteit gebaseerd op het geleefde evangelie.

De ontdekking een geschenk te zijn de één voor de ander, waardoor in onderlinge liefde eenheid in verscheidenheid kan ontstaan, is iets dat wereldwijd met vallen en opstaan door leden van de Focolarebeweging wordt geleefd en in het bijzonder in de dertig focolarestadjes, waar Mariënkroon er één van is.

In de dialoog met de zaal na de pauze kwam naar voren dat de authenticiteit waarmee Chiara hetgeen ze verkondigde, leefde, een belangrijke factor was voor de wereldwijde verspreiding en impact op de wetenschap, maatschappij, kerken en religies.

Geslaagde Fancy Fair en jubileum Gered Gereedschap

Zonnig weer en een goede stemming kenmerkte de jaarlijkse Fancy Fair afgelopen 10 juni in Mariënkroon.

Er was een keur aan gezellige tweedehandspulletjes, rondleidingen, loterij, ponypaardjes, brandweerspelen, verkleedkleding voor kinderen en foto’s maken, muziek en oude ambachten rondom het jubileum van Gered Gereedschap.

Dit jaar was de opbrengst voor een project van de stichting Gered Gereedschap: een scholingsproject voor circa 500 jongeren in Tanzania. Gered Gereedschap viert dit jaar een jubileum: 35 jaar actief in de gemeente Heusden en al 20 jaar domicilie in Mariënkroon.

Tijdens de goed bezochte jubileumsreceptie overhandigde Lucy de Haan namens Focolare een cheque met de voorlopige opbrengst van de Fancy Fair van € 1.200 aan de voorzitter van Gered Gereedschap Amsterdam. Daarna sprak burgemeester Jan Hamming zijn waardering uit over de vele vrijwilligers die het werk van Gered Gereedschap mogelijk maken.

 

Russische kunstenaars in Mariënkroon

Van dinsdag 2 mei tot maandag 8 mei 2017 verbleef een groep christelijke Russische kunstenaars in Mariënkroon. Het ging om een uitwisselingscontact van een groep Nederlandse kunstenaars van de focolarebeweging met hun collega’s uit Rusland. Deze uitwisseling is afgesloten met een gezamenlijke tentoonstelling: een expositie van schilderijen, tekeningen, foto’s en handwerk. In een sfeer van vriendschap en wederzijdse begrip zijn er relaties tussen de twee volkeren gegroeid. Deze tentoonstelling was een teken van eenheid.

De tentoonstelling maakt deel uit van een nieuwe cultuur waaraan iedere mens kan bijdragen. Chiara Lubich, stichteres van de focolarebeweging en inspiratiepunt van het huidige Mariënkroon heeft gezegd: “Wetenschap, kunst, politiek, communicatie: Iedereen kan een bijdrage leveren. En als het werk samen met anderen – verenigd in de naam van Christus – wordt gedaan, is het nog effectiever. Hier gebeurt incarnatie die zich in de wereld verspreidt. Wij zouden het de cultuur van de verrijzenis kunnen noemen.” Maar om dit te laten gebeuren, “vraagt het van ons christenen een stap te zetten naar volledige en zichtbare gemeenschap, wetende dat het van cruciaal belang is om de eenheid van de mensheid te bevorderen.”

Het onderlinge contact tussen de kunstenaars uit beide landen kwam op die manier tot stand. Een Russische deelnemer zei aan het eind: “Door middel van hun kunst hebben de Nederlandse kunstenaars hun hart aan ons geopend. Hun kunst laat zien welk diep geestelijk leven in hun woont.” En dat was zeker wederzijds. Die middag straalde de vreugde van de ontmoeting op alle aanwezigen af.

Via de e-mail kwam de volgende reactie van onze Russische orthodoxe vrienden:

Dear friends,

With a great pleasure we would like to tell you about the impressions of our trip to Holland and of our artistic exchange and masterpiece experience with our sisters and brothers from Focolare movement.
We felt as never openness, kindness, and love of all people we met. Marienkroon is worth to definite as a harmony of nature, beautiful architecture, state of soul, mind and thoughts. In all we felt grace of God. We have received a gift of the meeting with the Holland artists, their paintings which were so different but made with soul and from heart! It is unforgettable! There were no borders between us…there was an art and there were eyes that spoke without words. We were united!

From all our soul, always yours,
Your friends from Russia!

Mariapoli 2017 ‘Levenskunst’

380 personen namen deel aan de Mariapoli-ontmoetingsdagen georganiseerd door Focolare voor jong en oud in Mariënkroon van 25 tot 28 mei  2017 . Vier dagen van mooi weer, ontspannen samenzijn met bezinning en uitwisseling, sport en spel, workshops, gebed en feest.

Het thema dit jaar was: ‘Levenskunst – wat maakt ons leven waardevol?’ Er was een veelheid aan parallelsessies, inhoudelijke workshops en recreatieve workshops, zodat ieder zijn eigen programma kon samenstellen. Een groep tieners zorgde elke dag voor een kort toneelstukje over het motto van de dag in de grote tentzaal, voordat ieder naar de workshops ging.

Levenskunst, met aspecten van vreugde en lijden en hoe hiermee om te gaan, werd uitgediept van alle kanten: filosofie, psychologie, vanuit relaties, vanuit ervaringen uit het leven en vanuit de spiritualiteit van Focolare. Een groep jonge moslima’s uit Rotterdam kwam voor het eerst naar Mariënkroon, naar aanleiding van de workshop ‘Islam en levenskunst’.

Op de bonte avond werden de vele talenten van de aanwezigen in de show ‘Mariapoli got talent’ zichtbaar.