Herstel stormschade begraafplaats

De januaristorm heeft voor schade gezorgd aan de begraafplaats. John Schellekens, die al jaren zorg draagt voor de begraafplaats, heeft  een Plan van Aanpak opgesteld, waarin meteen onderhoud is meegenomen. Van SAM (Stichting Abdij Mariënkroon) is hiervoor een subsidiebedrag ontvangen voor een deel van de kosten. Een aantal posten in het Plan van Aanpak zal gedaan worden door de eigen vrijwilligers van Stichting Mariapoli Mariënkroon. Het streven is dat de werkzaamheden klaar zullen zijn uiterlijk eind 2018.