Kennismaking met Mariënkroon

luchtfoto terrein Mariënkroon te NieuwkuijkSamenleving in het klein  Het landelijk ontmoetingscentrum van de Focolarebeweging is Mariapoli Mariënkroon, een kleine samenleving van mensen van allerlei achtergronden en leeftijden, gevestigd in Nieuwkuijk niet ver van Den Bosch.

Doel  Mariënkroon wil een inspiratieplek zijn waar men een samenleving van betrokkenheid op elkaar kan ervaren: een open gemeenschap die de kracht van het evangelie zichtbaar maakt doordat mensen in eenheid samenleven.

Missie Mariënkroon wil een ontmoetingsplek zijn voor vrede, solidariteit, verbinding, dialoog en eenheid. Dit uit zich o.a. in vredeseducatie, integratie en dialoog met vluchtelingen, economie van gemeenschap,  jeugdcongressen in samenwerking met scholen, gemeenschapsspiritualiteit, open kerstactiviteiten, gezamenlijke gebedsmomenten, oecumene, interreligieuze ontmoetingen, ecologie, duurzaamheid, natuureducatie, kunst en cultuur, verdieping door middel van lezingen, cursussen en studiedagen.

Bewoners  De gemeenschap van vaste bewoners bestaat uit ruim 60 personen, van wie ongeveer de helft op het terrein is gehuisvest. De anderen wonen in de directe omgeving. Onder de bewoners zijn christenen van verschillende kerken. Veel van de bewoners zetten zich in voor de ontvangst van gasten en het onderhoud van gebouwen en terrein. De dragende gemeenschap komt regelmatig bij elkaar voor uitwisseling, veelal met een gezamenlijke maaltijd.

Vrijwilligers  Circa honderd vrijwilligers uit het hele land houden de activiteiten van Mariënkroon gaande en het beheer ervan in stand. Zo is er een keukenteam, een groep van gastvrouwen, een schoonmaakploeg. een technisch team en een tuinploeg van mensen uit het hele land die hun diensten aanbieden.

Bestuur  Voor het bestuur van Mariapoli Mariënkroon heeft de Focolarebeweging in Nederland in 2002 een rechtspersoon in het leven geroepen, de Stichting Mariapoli Mariënkroon, erkend als algemeen nut beogende instelling (Anbi). Stichting Mariapoli Mariënkroon is de huidige eigenaar van het terrein en heeft een Raad van Bestuur, een Dagelijks Bestuur en een Comité van aanbeveling.

Conferentiecentrum Abdijhof
Het conferentiecentrum Abdijhof Mariënkroon is onderdeel van Stichting Mariapoli Mariënkroon. Er zijn vele mogelijkheden voor groepsaccommodatie en vergaderingen, zie de website www.abdijhof.com.

Andere actieve stichtingen op het terrein van Mariënkroon
Er zijn nog vijf andere actieve stichtingen in Mariënkroon. Voor meer informatie, klik op samenwerking.

‘Oases van christelijk leven’ Wereldwijd zijn er 25 focolarestadjes, verspreid over de verschillende continenten: mensen die met elkaar samenleven in verbondenheid en in dienstbaarheid aan de omgeving. Mariënkroon is er één van. Deze plekken kunnen voor velen, christenen en niet-christenen, een inspiratiebron zijn.