Museum Mariënkroon, deel over Focolare

Het Museum Mariënkroon is een gezamenlijk project van Stichting Abdij Mariënkroon (SAM) en Stichting Mariapoli Mariënkroon/Focolare Nederland.

Het deel over Focolare is in ontwikkeling. De bedoeling is om een permanente expositie over Focolare te maken.  Aan het einde van de kruisgang van de abdij gaat het over de overdracht van Cisterciënzers naar Focolare en de overgang van een abdijterrein naar een ‘focolarestadje’, met kaarten en links naar de 25 focolarestadjes in de wereld.  Dit gedeelte zal naar verwachting voor de zomer van 2018 gereed zijn.

In de aangrenzende ruimte bij de lift, de glazen hal zal een permanente presentatie over Focolare gerealiseerd worden.