Museum Mariënkroon, deel over Focolare

Het Museum Mariënkroon is een gezamenlijk project van Stichting Abdij Mariënkroon (SAM) en Stichting Mariapoli Mariënkroon/Focolare Nederland.

Het deel over Focolare is in ontwikkeling. De bedoeling is om een permanente expositie over Focolare te maken aan het einde van de kruisgang van de abdij, en in de aangrenzende ruimte bij de lift, de glazen hal.