Asbestverwijdering daken oude schuren

In 2019 zijn de asbesthoudende daken verwijderd van de oude garage, de kippenschuur, de badhokjes en de ponystal. Wettelijk was het verplicht dit voor 2024 te doen. Ter vervanging zijn er nieuwe daken gemonteerd, bij de garage met isolerend materiaal.