Onthulling van het gerenoveerde standbeeld van de H. Bernardus 

Sinds 1942 stond op het middenterrein van Abdij Mariënkroon te Nieuwkuijk een standbeeld van de H. Bernardus, patroonheilige van de Cisterciënzer orde. Dit beeld was vervaardigd door de destijds bekende Nederlandse kunstenaar Willem Wiegmans, die ook twee zonen had die deel uitmaakten van de kloostergemeenschap van de Cisterciënzers van Nieuwkuijk.

Bij de overdracht van de Abdij in 2014 aan de oecumenische gemeenschap Focolare is het beeld mee overgedragen. Omdat het beeld in een slechte staat verkeerde ontstond het initiatief om het beeld te restaureren. In een samenwerkingsproject van Stichting Mariapoli Marienkroon, Stichting Abdij Mariënkroon en de huidige bewoners van Mariënkroon werd er opdracht verleend aan dhr. John Schellekens om het beeld te herstellen. Deze opdracht werd succesvol afgerond.

Op zondag 21 april 2024 is het gerestaureerde beeld onder grote belangstelling onthuld door mevr. Bernadine van der Heijden de Bonth en dhr. Peter van Drunen. Eerstgenoemde is één van de acht baby’s die tijdens WOII geboren werden in de Abdij Mariënkroon, waar destijds zo’n 1700 vluchtelingen uit Nieuwkuijk tijdelijk onderdak vonden. Dhr. van Drunen is vicevoorzitter van de Stichting Abdij Mariënkroon, die zich o.a. ten doel stelt de herinnering aan de paters van Nieuwkuijk en de Abdij levend te houden en het erfgoed van de Abdij en de voormalige bewoners ervan te koesteren. Daarnaast heeft de stichting een sociaal-maatschappelijke en culturele functie, onder meer door projecten op dit gebied binnen de gemeente Heusden te subsidiëren.

Voorafgaand aan de onthulling werd een presentatie gegeven over de rol van de H. Bernardus voor de Orde der Cisterciënzers. Tevens werd ingegaan op het restauratieproces.

Het beeld is nu weer voor enkele decennia bestand tegen de weersinvloeden.

Foto en tekst: Heusden.nieuws.nl

Inhuldiging van de grote Vredesdobbelsteen

Een intense dag begon met een dialoog met jonge vredesleiders uit heel Nederland en gaf daarna ruimte aan de kleintjes die het lied van de Dobbelsteen zongen voordat deze werd ingehuldigd. Onmetelijk was de vreugde van allen om hem eindelijk onthuld te zien worden.

De grote taart met veel vredesdobbelstenen ontbrak niet.
Een rijk en diepgaand moment van dialoog en verbondenheid met de initiatiefnemers en opvoeders sloot het programma af, waarbij in allen een oprechte inzet voor de vrede werd vernieuwd.

Onthulling ‘Dobbelsteen van de vrede’

Lang was er de wens een grote dobbelsteen van de vrede te plaatsen in Mariënkroon en nu is het zover. Op zondag 23 oktober om 13.30 uur zal op de plein naast de receptie de onthulling van deze grote dobbelsteen plaatsvinden. Iedereen is van harte welkom.

De opvoeding tot vrede is een taak van ouders, school, geloofsgemeenschappen en alle andere verbanden. De Focolarebeweging bracht eind mei met dit doel de site kinderenvoordevrede.nl in de ether.

Binnen de Focolarebeweging zijn in de loop der jaren allerlei materialen ontwikkeld om kinderen te leren om niet alleen de vrede te bewaren, maar om hen heen op te bouwen.De site biedt materiaal voor kinderen zelf, maar ook voor hun ouders, leerkrachten en anderen die zich bezighouden met de vorming van kinderen en zoeken naar materiaal met inhoud.

De website biedt met een eigentijds taalgebruik verdieping voor wie wil, en benadrukt telkens die Gulden Regel die alle godsdiensten gemeenschappelijk hebben: doe aan de ander wat jij zou willen dat de ander voor jou doet.

De kern van de website is de Dobbelsteen van de Vrede. Je vindt op de zes vlakken niet een nummer maar een spreuk. Het is een motto dat iedereen in elke situatie in zijn leven in praktijk kan brengen. ’s Ochtends gooi je de dobbelsteen en dan maak je je de woorden eigen die dan verschijnen. Zo ontwikkel je op een natuurlijke manier gedrag dat is gericht op vrede en harmonie. En telkens valt op, zeker als je dit klassikaal of collectief doet, dat jezelf of de groep verandert door een veel positievere omgang met elkaar.

De Dobbelsteen van de Vrede maakt deel uit van het wereldwijde project Living Peace.

Bron: Heusden. nieuws.nl