Onthulling van het gerenoveerde standbeeld van de H. Bernardus 

Sinds 1942 stond op het middenterrein van Abdij Mariënkroon te Nieuwkuijk een standbeeld van de H. Bernardus, patroonheilige van de Cisterciënzer orde. Dit beeld was vervaardigd door de destijds bekende Nederlandse kunstenaar Willem Wiegmans, die ook twee zonen had die deel uitmaakten van de kloostergemeenschap van de Cisterciënzers van Nieuwkuijk.

Bij de overdracht van de Abdij in 2014 aan de oecumenische gemeenschap Focolare is het beeld mee overgedragen. Omdat het beeld in een slechte staat verkeerde ontstond het initiatief om het beeld te restaureren. In een samenwerkingsproject van Stichting Mariapoli Marienkroon, Stichting Abdij Mariënkroon en de huidige bewoners van Mariënkroon werd er opdracht verleend aan dhr. John Schellekens om het beeld te herstellen. Deze opdracht werd succesvol afgerond.

Op zondag 21 april 2024 is het gerestaureerde beeld onder grote belangstelling onthuld door mevr. Bernadine van der Heijden de Bonth en dhr. Peter van Drunen. Eerstgenoemde is één van de acht baby’s die tijdens WOII geboren werden in de Abdij Mariënkroon, waar destijds zo’n 1700 vluchtelingen uit Nieuwkuijk tijdelijk onderdak vonden. Dhr. van Drunen is vicevoorzitter van de Stichting Abdij Mariënkroon, die zich o.a. ten doel stelt de herinnering aan de paters van Nieuwkuijk en de Abdij levend te houden en het erfgoed van de Abdij en de voormalige bewoners ervan te koesteren. Daarnaast heeft de stichting een sociaal-maatschappelijke en culturele functie, onder meer door projecten op dit gebied binnen de gemeente Heusden te subsidiëren.

Voorafgaand aan de onthulling werd een presentatie gegeven over de rol van de H. Bernardus voor de Orde der Cisterciënzers. Tevens werd ingegaan op het restauratieproces.

Het beeld is nu weer voor enkele decennia bestand tegen de weersinvloeden.

Foto en tekst: Heusden.nieuws.nl

Inhuldiging van de grote Vredesdobbelsteen

Een intense dag begon met een dialoog met jonge vredesleiders uit heel Nederland en gaf daarna ruimte aan de kleintjes die het lied van de Dobbelsteen zongen voordat deze werd ingehuldigd. Onmetelijk was de vreugde van allen om hem eindelijk onthuld te zien worden.

De grote taart met veel vredesdobbelstenen ontbrak niet.
Een rijk en diepgaand moment van dialoog en verbondenheid met de initiatiefnemers en opvoeders sloot het programma af, waarbij in allen een oprechte inzet voor de vrede werd vernieuwd.

Empowering Europe in Mariënkroon

In het weekend van 10 tot 12 juni 2022 nodigde Empowering Europe (https://empoweringeurope.org/) uit voor de langverwachte ledenvergadering na Corona.

De jonge beweging (begonnen in 2018) had gekozen voor Mariënkroon/Nieuwkuijk,  het landelijke centrum  van de Focolarebeweging in  Nederland.

De dagen werden gekenmerkt door een diepe ontmoeting met God en met elkaar. Ook de vriendschap van de twee bewegingen die samenwerken in Samen voor Europa liet haar sporen achter. “We hebben in het hart van Jezus kunnen kijken”, zei een van de deelnemers aan het eind. En een andere: “Het was een onderdompeling in de Geest van God. We gaan gesterkt en verfrist terug naar ons dagelijks leven.”


Spelletjesmiddag op Mariënkroon

Oekraïners en Nederlanders smeden banden van vriendschap

Omdat er op dit moment 40 mensen uit Oekraïne in het Abdijgebouw op Mariënkroon verblijven, hebben de vaste bewoners een gezamenlijke spelletjesmiddag georganiseerd op het terrein. Het was een zonnige middag met sport en spel, raadsels, ‘kikkerwedstrijdjes’, grappige pantomime en de ‘cup-song’.

Het lukte zelfs om met elkaar een lied in het Nederlands te zingen. Het resultaat is in de video te beluisteren. Ook werd er samen naar paaseieren gezocht in het bos op Mariënkroon, wat een waar hoogtepunt van de middag vormde. Van de 100 chocolade eieren werden er overigens 13 niet gevonden: rond het vijvertje op het terrein liggen ze nog te wachten op een eerlijke vinder!

Video van een moment tijdens de spelletjes

Jeugdcongres ‘Vrede, vriendschap en vrijheid’ in Mariënkroon

Op woensdag 9 oktober 2019 werd in Mariënkroon te Nieuwkuijk het Jeugdcongres gehouden. Dit jaar met het thema ‘Vrede, vriendschap en vrijheid’. Ruim 480 kinderen van groep 7 van de Scala-basisscholen en hun begeleiders hebben samen van dit jeugdcongres een echt project van de vrede gemaakt. De leerlingen hadden zich op school al voorbereid door bezoek van een aantal veteranen, die gevochten hebben in verschillende oorlogen en woonachtig zijn in de gemeente Heusden. Verder heeft Carlos Palma, van Focolare, die als leerkracht heeft gewerkt in het Midden-Oosten een project ontwikkeld en in de dagen voorafgaand aan het congres in alle klassen geïntroduceerd. Dit project heet ‘Living Peace’ en al ruim een miljoen kinderen wereldwijd nemen hier aan deel.

Carlos Palma met de ‘dobbelsteen van de vrede’

zie ook http://livingpeaceinternational.org/it/
en https://www.heusden.nl/75jaarvrij; https://youtu.be/GxxZMOYwCyU

De organisatie van het Jeugdcongres is in handen van Focolare, de gemeente
Heusden, de Scala-basisscholen en het d’Oultremontcollege.

Boekenmarkt Vincentiusvereniging

In het laatste weekend van oktober, van vrijdagavond 25 t/m zondagmiddag 27 oktober vond in de tentzaal in Mariënkroon de 33e boekenbeurs, georganiseerd door Vincentius Heusden, plaats. Het is een bijzonder geslaagde boekenbeurs geworden met weer meer bezoekers (1.468 nu tegen 1.406 in 2018) die de weg naar Mariënkroon hebben gevonden en ook een hogere opbrengst dan vorig jaar: maar liefst € 18.476 (€ 17.500 in 2018). De opbrengst komt ten goede aan die medemensen in onze samenleving die een steun in de rug nodig hebben.

20 jaar ‘Samen voor Europa’

  1 oktober 2019

“Samen voor Europa”, een Europees netwerk van christelijke gemeenschappen en bewegingen,  is 20 jaar geleden in Ottmaring (Duitsland) ontstaan. Bij deze gelegenheid twee vragen aan Pál Tóth, docent aan het Universitair Instituut Sophia, Loppiano (Florence), over het bijzondere van dit netwerk en de vraag hoe Together for Europe de uitdagingen van vandaag aangaat. 

  1. In 1999 is Samen voor Europa ontstaanHoe onderscheidt dit verband van christelijke gemeenschappen en bewegingen zich van andere groepen die vandaag werken voor Europa?

De erkenning van het andere van ieder ander is een grote stap vooruit in de wereld vandaag. In het Bijbelse geloof is de overtuiging geworteld dat ieder mens een onherhaalbaar schepsel is van God en dat Hij een plan van liefde heeft met ieder van ons. Maar hier ligt ook een nieuwe uitdaging voor groepen, organisaties en landen: hoe gaan we om met diversiteit? Hoe kom je tot de noodzakelijke eenheid voor gezamenlijke actie? Momenteel zijn de problemen niet langer alleen lokaal, maar hebben we te maken met wereldwijde uitdagingen.
Op dit vlak hebben christelijke Kerken en groeperingen een speciale taak: het Evangelie roept op tot verbinding en tot eendracht die diversiteit waardeert. Het Together for Europe- initiatief wil hierbij een katalyserende rol vervullen.

  1. Wat moet Samen voor Europa doen om meer zichtbaarheid te krijgen? 

De meer dan 300 bewegingen en charisma’s die bij Together for Europe betrokken zijn, vormen al een zichtbaar getuigenis van samenwerking en eenheid. Ze werken nu al veel samen. Maar een waardevol nieuw spoor zou kunnen zijn om een permanent platform op te zetten voor dialoog tussen landen van Oost en West. Met de bijeenkomst in 2017 in Wenen werd een eerste stap gezet. Vertegenwoordigers uit Oost-Europese landen gingen de dialoog aan met landen van het Westen. Te vaak staan de verschillen en de kritiek op elkaar een toenadering tussen Oost en West in de weg. We zouden met elkaar moeten nadenken over het begrip ‘natie’, de relatie tussen Kerk en Staat, de mensenrechten, de behoefte aan eenheid en waarheid.

Met zijn projecten vormt Together for Europe een groeiend netwerk van burgers die zich inzetten voor een “christelijke renaissance van Europa”, waar het maken van verwijten wordt overwonnen en waar kritische kwesties worden besproken.