Geschiedenis

De geschiedenis van Mariënkroon gaat terug tot in de ijzertijd. Deze geschiedenis wordt uitgebreid verteld met vele foto’s in het boekje ‘25 eeuwen in vogelvlucht‘dat bij de receptie verkrijgbaar is.

In 1266 bouwde Gerlach de Rovere een houten mottekasteel, in 1372 werd het verwoest door brand. In 1388 werd de huidige toren gebouwd, een stenen donjontoren. In de 16e eeuw werd kasteel Onsenoort gebouwd, toen nog Huys ten Honsooirde geheten. De familie van Wijck woonde van 1382 tot 1583 eerst in de donjontoren en liet tussen 1500 en 1550 het kasteel bouwen. In het kasteel hebben verschillende adellijke families gewoond. De poortzuil uit 1608 met een scheepje en drie ossenkoppen is vermoedelijk van de familie Malsen die toen eigenaar was. In de 17e eeuw werd er voor het kasteel nog een dienstwoning en een koetshuis gebouwd. De architect is vermoedelijk Gerard van Poeldijk (1625-1688). Van 1795 tot 1870 woonde de familie Half Wassenaer in het kasteel, van 1870 tot 1904 de familie De la Court.
In 1904 verkocht Joseph de la Court het kasteel Onsenoort aan paters Cisterciënzers uit Frankrijk. In 1906 bouwden de paters een kapel tussen het kasteel en de toren. In 1935 werd het kasteel afgebroken en op de fundamenten van de kelders de huidige abdij gebouwd. In verband met de aanwas van roepingen werd in 1959 een nieuwe vleugel gebouwd met twee slaapverdiepingen en een grote eetzaal en keuken.
Vanaf 2002 is Mariënkroon geleidelijk overgedragen aan Focolare. Lees meer hierover bij: overdracht. In 2013 zijn nieuwe woningen gebouwd voor focolareleefgemeenschappen.