Groot onderhoud

Na de omvangrijke restauratie is er groot onderhoud geweest aan de monumentale gebouwen. In het kader van de SIM/BRIM 2017 (50 % overheidssubsidieregeling) zijn er schilderwerkzaamheden en overige onderhoudswerkzaamheden verricht met name bij de toren en de abdij, maar ook bij de boogbrug en ten dele bij het poortgebouw. Volgens de subsidieregeling moest het onderhoud plaatsvinden tussen 2018 en 2023. De uitvoering vond plaats tussen 2020 en 2022.