Herstel stormschade begraafplaats

De januaristorm 2018 heeft voor schade gezorgd aan de begraafplaats. John Schellekens, die al jaren zorg draagt voor de begraafplaats, heeft  een Plan van Aanpak opgesteld, waarin meteen onderhoud is meegenomen. Van SAM (Stichting Abdij Mariënkroon) is hiervoor een subsidiebedrag ontvangen voor een deel van de kosten. Een aantal posten in het Plan van Aanpak werd gedaan door de eigen vrijwilligers van Stichting Mariapoli Mariënkroon. De begraafplaats ziet er eind 2018 weer prima uit.