Interreligieus Platform Heusden

Verschillende religieuze organisaties in gemeente Heusden hebben zich in 2015 verenigd in het Interreligieus Platform Heusden. Ze vonden elkaar in een belangrijk doel: een positief geluid laten horen. Religie komt – vooral de afgelopen tijd –  te negatief in het nieuws, als een probleem, een dreiging, een last. Het imago van religie is toch al niet al te best: ‘geloof jij nóg?’ is een vraag die menig gelovige in allerlei varianten te horen krijgt. Tijd voor een ander geluid.

De spits van de Dromen Doen Heusdendag op 28 februari 2016 werd afgebeten met een interreligieuze wandeltocht. Vanaf de moskee aan de Wilhelminastraat liepen ruim 200 inwoners van verschillende religieuze stromingen naar De Voorste Venne. Uit een spandoek werd duidelijk dat niet haat, maar liefde overwint. Hierbij wordt verwezen naar het vluchtelingendebat. Met waardering neemt burgemeester Jan Hamming een statement van het Religieus Platform in ontvangst. “Niet terreur maar vrede. Niet verdeeldheid maar eenheid verenigt ons naar morgen”, aldus het statement.

In september 2016 nam het Interreligieus Platform Heusden deel aan de jaarlijkse vredeswandeling in de Drunense Duinen.

Burgemeester Hamming is een belangrijke aanjager geweest van het huidige platform. Hij ziet een duidelijke overlap tussen politiek en levensbeschouwing. Er zijn allerlei thema’s waarop ze elkaar kunnen vinden en kunnen samenwerken. Het Interreligieus Platform Heusden zou een intermediair kunnen zijn tussen kerken en maatschappelijke organisaties.

Vertegenwoordigers van katholieken, protestanten en moslims uit de gemeente Heusden nemen deel aan het Interreligieus Platform Heusden en vergaderen regelmatig over onderwerpen van algemeen belang. Stichting Mariapoli Mariënkroon die dialoog, verbinding, vrede en eenheid wil bevorderen, neemt actief deel aan het platform.