Kennismaking met Mariënkroon

luchtfoto terrein Mariënkroon te NieuwkuijkWie wij zijn

Stichting Mariapoli Mariënkroon is het landelijk centrum van Focolarebeweging Nederland. Deze ANBI-vereniging zonder winstoogmerk kent drie dimensies:

 1. Het conferentiecentrum Abdijhof Mariënkroon, het faciliteren van groepen, individuen voor vergaderingen, cursussen, teambuilding, workshops, retraites. Het Abdijhof-team probeert te werken in de relaties met medewerkers en met klanten volgens de principes van het wereldwijde Focolare-project ‘Economie van gemeenschap’.
  Zie voor meer informatie www.abdijhof.com en https://www.edc-online.org/en/.
 1. Missie en visie van de Focolarebeweging: broederschap bevorderen en een meer verenigde wereld bereiken waarin verscheidenheid gewaardeerd wordt. Om dit doel te bereiken, zetten mensen van de Focolarebeweging zich in voor verschillende vormen van dialoog en om bruggen te bouwen van broederlijke relaties tussen individuen, tussen culturele groepen en op elk gebied van de samenleving.
  Projecten, cursussen en evenementen met of zonder partners binnen de missie en visie van Focolare vinden plaats in congrescentrum Abdijhof Mariënkroon.
  Zie https://www.focolare.org/nederland/ en https://www.focolare.org/en/ voor meer informatie.
 1. Een lokale gemeenschap van ongeveer 60 katholieken en protestanten, gezinnen, jongvolwassenen, toegewijde leken, vrijwilligers, een priester, veelal actieve leden van de wereldwijde internationale Focolarebeweging, die deels binnen de ‘muren’ van het 9 hectare grote groengebied wonen en deels dichtbij buiten. Gasten kunnen een paar dagen, een paar weken of soms een paar maanden blijven.
  Elke dinsdag komt een groep van ongeveer 25 vrijwilligers helpen bij praktisch werk. Er zijn contacten met andere verenigingen die in Mariënkroon werken, zoals Honsoirde, Heemkunde Onsenoort, Gered gereedschap en Actie Creatief, evenals met lokale andere organisaties.
  Voor meer informatie over Stichting Mariapoli Mariënkroon en over de rijke historie van de plaats Mariënkroon zie www.marienkroon.nl .

Meer uitgebreide informatie

Samenleving in het klein  Het landelijk ontmoetingscentrum van de Focolarebeweging is Mariapoli Mariënkroon, een kleine samenleving van mensen van allerlei achtergronden en leeftijden, gevestigd in Nieuwkuijk niet ver van Den Bosch.

Doel  Mariënkroon wil een inspiratieplek zijn waar men een samenleving van betrokkenheid op elkaar kan ervaren: een open gemeenschap die de kracht van het evangelie zichtbaar maakt doordat mensen in eenheid samenleven.

Missie Mariënkroon wil een ontmoetingsplek zijn voor vrede, solidariteit, verbinding, dialoog en eenheid. Dit uit zich o.a. in vredeseducatie, integratie en dialoog met vluchtelingen, economie van gemeenschap,  jeugdcongressen in samenwerking met scholen, gemeenschapsspiritualiteit, open kerstactiviteiten, gezamenlijke gebedsmomenten, oecumene, interreligieuze ontmoetingen, ecologie, duurzaamheid, natuureducatie, kunst en cultuur, verdieping door middel van lezingen, cursussen en studiedagen.

Bewoners  De gemeenschap van vaste bewoners bestaat uit ruim 60 personen, van wie ongeveer de helft op het terrein is gehuisvest. De anderen wonen in de directe omgeving. Onder de bewoners zijn christenen van verschillende kerken. Veel van de bewoners zetten zich in voor de ontvangst van gasten en het onderhoud van gebouwen en terrein. De dragende gemeenschap komt regelmatig bij elkaar voor uitwisseling, veelal met een gezamenlijke maaltijd.

Vrijwilligers  Circa honderd vrijwilligers uit het hele land houden de activiteiten van Mariënkroon gaande en het beheer ervan in stand. Zo is er een keukenteam, een groep van gastvrouwen, een schoonmaakploeg. een technisch team en een tuinploeg van mensen uit het hele land die hun diensten aanbieden.

Bestuur  Voor het bestuur van Mariapoli Mariënkroon heeft de Focolarebeweging in Nederland in 2002 een rechtspersoon in het leven geroepen, de Stichting Mariapoli Mariënkroon, erkend als algemeen nut beogende instelling (Anbi). Stichting Mariapoli Mariënkroon is de huidige eigenaar van het terrein en heeft een Raad van Bestuur, een Dagelijks Bestuur en een Comité van aanbeveling.

Conferentiecentrum Abdijhof
Het conferentiecentrum Abdijhof Mariënkroon is onderdeel van Stichting Mariapoli Mariënkroon. Er zijn vele mogelijkheden voor groepsaccommodatie en vergaderingen, zie de website www.abdijhof.com.

Andere actieve stichtingen op het terrein van Mariënkroon
Er zijn nog andere actieve stichtingen in Mariënkroon. Voor meer informatie, klik op samenwerking.

‘Oases van christelijk leven’ Wereldwijd zijn er 25 focolarestadjes, verspreid over de verschillende continenten: mensen die met elkaar samenleven in verbondenheid en in dienstbaarheid aan de omgeving. Mariënkroon is er één van. Deze plekken kunnen voor velen, christenen en niet-christenen, een inspiratiebron zijn.