Museum Mariënkroon, deel over Focolare

Het Museum Mariënkroon is een gezamenlijk project van Stichting Abdij Mariënkroon (SAM) en Stichting Mariapoli Mariënkroon/Focolare Nederland.

Het deel over Focolare is in ontwikkeling. De bedoeling is om een permanente expositie over Focolare te maken. In de zomer van 2018 is het eerste gedeelte hiervan gereed gekomen. Aan het einde van de kruisgang van de abdij gaat het over de overdracht van Cisterciënzers naar Focolare en de overgang van een abdijterrein naar een ‘focolarestadje’, met kaarten en links naar de 25 focolarestadjes in de wereld.

In de loop van 2020 zal in de aangrenzende ruimte bij de lift, de glazen hal, een permanente presentatie over Focolare gerealiseerd worden. Een viertal platen over Chiara Lubich en de Focolarebeweging zijn in augustus 2020 geplaatst in de glazen hal aan de muur richting de eetzaal. Er wordt nog gewerkt aan een touchscreen.