Nalatenschappen/legaten

Veel mensen denken er over na wat er na hun overlijden met hun bezittingen moet gebeuren. Dat is begrijpelijk. Het is een geruststellende gedachte dat uw bezittingen na uw overlijden een bestemming krijgen die past bij uw persoonlijke overtuigingen. U kunt ervoor kiezen een deel van uw nalatenschap voor Stichting Mariapoli Mariënkroon te reserveren. In dat geval dient de stichting vermeld te worden in uw testament als legataris of erfgenaam. In het eerste geval (legataris), gaat het om een specifiek omschreven bedrag of één of meerdere goederen. In het tweede geval (erfgenaam) wijst u de stichting als erfgenaam van uw nalatenschap aan. Dit heet een erfstelling. Heeft u meerdere erfgenamen, dan bepaalt u welk percentage iedere erfgenaam krijgt. Door haar ANBI-status is Stichting Mariapoli Mariënkroon geen successierecht verschuldigd over inkomsten uit nalatenschappen.

Stichting Mariapoli Mariënkroon is als goed doel verplicht om een nalatenschap beneficiair te aanvaarden. Dat houdt in dat de stichting nooit aansprakelijk kan worden gesteld voor schulden in een nalatenschap die groter zijn dan de baten. Dat geldt voor alle manieren van nalaten. Voor advies omtrent legaat of erfstelling neem gerust vrijblijvend contact op met de heer Willy van Haandel, via telnr. 040-2856661 / 06-37682912 of via e-mail wvhaandel@onsbrabantnet.nl).