Duurzaamheidscongres in Mariënkroon: volwassenen lenen de aarde van kinderen

Frisse ideeën van kinderbreinen  ter inspiratie voor volwassenen. Op 29 juni 2017 vond een Duurzaamheidscongres volgens dit concept plaats in Mariënkroon. Organisatoren: de gemeente Heusden, Scala basisscholen met ondersteuning van Focolare. ’s Ochtends voor kinderen van groep 7 en ‘s middags voor ondernemers.

De gemeente Heusden heeft hierover een korte video gemaakt.

Burgemeester Jan Hamming was aanwezig. Leerlingen van het d’Oultremontcollege van Drunen interviewden hem.

Marlies Bolsius van Focolare, voormalige directeur van een basisschool in Maasdam, ondersteunde bij de organisatie en voorbereiding van het kindercongres. Zij zegt:

“De leus van de kinderen was: ‘Jullie volwassenen hebben de aarde in bruikleen van ons, kinderen.’
De kinderen formuleerden hun goede raadgevingen op grote posters die ze aan de wanden van onze grote conferentietent ophingen en maakten daarna met allerlei afvalmateriaal hele kunstwerken in het kader van duurzaamheid. De kinderen verfristen de kijk van de volwassenen met hun sprankelende ideeën; hoopvol en vol goede moed.

Via de twee ‘kinderburgemeesters’ van de gemeente Heusden gaat de gemeente het komende jaar toezien op serieuze uitvoering van de plannen om méér zonnepanelen en windmolens te plaatsen, minder agressieve bestrijdingsmiddelen te gebruiken en veel minder gebruik van plastic in de supermarkten toe te staan.
De aanbevelingen van de kinderen werden ’s middags ingebracht op het aansluitende gemeentelijk congres  voor bedrijven en ondernemers over klimaatbeheersing en duurzaamheid.”

Mario van der Grient van Focolare was ’s middags aanwezig. Als zelfstandig ondernemer als fysiotherapeut en lid van het Raad van Bestuur van Mariënkroon staat duurzaamheid bij hem hoog in het vaandel, onder andere zijn inzet voor de realisering van 142 zonnepanelen op het dak van het raadhuis van Mariënkroon. Zijn indruk:

“Deze wereld hebben we in bruikleen van onze kinderen. Dat was de teneur en de start van het duurzaamheidscongres wat door de gemeente Heusden werd georganiseerd. Na een korte inleiding werd de keuzemogelijkheid geboden om in kleinere groepen een aantal onderwerpen van de duurzaamheidsagenda uit te werken.

Er was aandacht voor de biodiversiteit in de gemeente. Energiek Heusden is een vereniging die energie duurzaam en betaalbaar wil maken. Een mooi initiatief om de krachten te bundelen. Mijn interesse ging uit naar de presentatie van circulair bouwen van Arno van Dungen. Dertig jaar geleden was dit bedrijf al bezig met zaken als slim slopen, hergebruik van materialen, het zeven van grond op locatie waardoor er geen transport nodig is voor het afvoeren van vervuilde grond en het aanvoeren van schone grond.

Circulair bouwen en kansen benutten in de ketensamenwerking is echt een belangrijke stap in de goede richting. Er waren tal van ondernemers, de woningbouwvereniging en andere bedrijven die dit concept direct wilden omarmen.

Aan het eind van de workshop keek ik met andere ogen naar sloopwerkzaamheden en het bouwen. Ik werd mij er meer van bewust dat er een andere manier van denken nodig is en dat iedereen hierin meegenomen kan worden, de architect, de aannemer, de projectontwikkelaar en de vastgoedbelegger. Samen kunnen we het veranderen!”