Jeugdcongres in Mariënkroon

Op woensdag 10 oktober werd in Mariënkroon in de grote tentzaal voor de derde keer het Jeugdcongres gehouden met 182 basisschoolkinderen uit groep 7. Het is een co-productie van  Focolare, Scala schoolbestuur en de gemeente Heusden. Het jeugdcongres geeft de jeugd de mogelijkheid mee te praten en oplossingen te bedenken over ‘grote mensen problemen’. Dit jaar werd op voorstel van de gemeente  het maatschappelijke thema ‘ARM EN RIJK’ uitgediept door middel van toespraken, filmpjes en creatieve, collectieve werkvormen.

Voor dit congres hadden 182 kinderen met begeleiders van zeven basisscholen uit de omgeving zich ingeschreven. Ze hebben zich een hele ochtend verdiept in het thema met afwisselend filmpjes, toespraken en spellen. Verschillende stichtingen en vele vrijwilligers hebben hun medewerking verleend. Ook was er ruime aandacht van de gemeente: wethouder Zorg en Jeugd, Peter van Steen, de kabinetschef en een communicatiemedewerker. De stichtingen die in dit congres een rol hebben gespeeld zijn:

De Stichting Leergeld: deze stichting biedt financiële ondersteuning aan gezinnen met schoolgaande kinderen voor nevenactiviteiten zoals schoolkamp, schoolreisjes, zwemles.

Stichting Nationaal Jeugd Ontbijt: gezinnen die onder de armoede grens leven, krijgen wekelijks producten brengt voor een gezond ontbijt. Deze stichting heeft het grote ontbijt van die ochtend georganiseerd.

Stichting ‘Vonk’ die allerlei maatschappelijk betrokken voorlichtingsmateriaal levert voor schoolkinderen/ouders en leerkrachten. Van deze stichting kwam het bordspel over Rijk en Arm.

Het leerorkest (Marco de Souza)die het belang van muziek onderstreept en kinderen /scholen aan verantwoorde instrumenten en muzieklessen helpt.

zie ook Brabants Dagblad