Openingsreceptie: goede samenwerking bij restauratie

Op 21 april 2017 vond in de gerestaureerde kruisgang van de abdij de openingsreceptie plaats naar aanleiding van de afronding van de restauratie van de abdij, het gastenhuis en de boogbrug en tevens van de interne renovatie van de abdij.

In de toespraken door de voorzitters van de Stichting Mariapoli Mariënkroon Bernadette Neissl en Enno Dijkema, projectleider bouw Paul Peters en architect Henri Boerman werd de goede samenwerking tussen alle partijen benadrukt.

Speciale gasten waren kardinaal Simonis, mgr. Gerard de Korte, bisschop van bisdom Den Bosch,  Jan Hamming burgemeester van Heusden en pastor David Lebrun van de Augustinusparochie.

De opening vond feestelijk plaats door het broederlijk doorknippen van het lint door zus en broer Laura en Raffaele van Dun.

 

 

 

 

 

 

Met veel belangstelling werden hierna de gerenoveerde kamers bekeken.

Behalve de architect Boerman en Kreek, aannemer De Bonth van Hulten, smederij Oldenhave en enkele onderaannemers waren aanwezig het bestuur van de Stichting Mariapoli Mariënkroon, leden van het Comité van Aanbeveling, subsidiegevers en andere genodigden.

Van de orde van de cisterciënzers waren aanwezig procurator p. Lluc Torcal uit Rome en p. Bruno uit Duitsland.

Ook de vertegenwoordigers van de besturen van de vier andere stichtingen op het terrein Mariënkroon(Stichting Abdij Mariënkroon, Honsoirde, Heemkundekring Onsenoort en Gered Gereedschap)  waren allemaal present.

 

 

 

Na afloop was er nog de mogelijkheid na te praten met een hapje en een drankje.