Russische kunstenaars in Mariënkroon

Van dinsdag 2 mei tot maandag 8 mei 2017 verbleef een groep christelijke Russische kunstenaars in Mariënkroon. Het ging om een uitwisselingscontact van een groep Nederlandse kunstenaars van de focolarebeweging met hun collega’s uit Rusland. Deze uitwisseling is afgesloten met een gezamenlijke tentoonstelling: een expositie van schilderijen, tekeningen, foto’s en handwerk. In een sfeer van vriendschap en wederzijdse begrip zijn er relaties tussen de twee volkeren gegroeid. Deze tentoonstelling was een teken van eenheid. 

De tentoonstelling maakt deel uit van een nieuwe cultuur waaraan iedere mens kan bijdragen. Chiara Lubich, stichteres van de focolarebeweging en inspiratiepunt van het huidige Mariënkroon heeft gezegd: “Wetenschap, kunst, politiek, communicatie: Iedereen kan een bijdrage leveren. En als het werk samen met anderen – verenigd in de naam van Christus – wordt gedaan, is het nog effectiever. Hier gebeurt incarnatie die zich in de wereld verspreidt. Wij zouden het de cultuur van de verrijzenis kunnen noemen.” Maar om dit te laten gebeuren, “vraagt het van ons christenen een stap te zetten naar volledige en zichtbare gemeenschap, wetende dat het van cruciaal belang is om de eenheid van de mensheid te bevorderen.”

Het onderlinge contact tussen de kunstenaars uit beide landen kwam op die manier tot stand. Een Russische deelnemer zei aan het eind: “Door middel van hun kunst hebben de Nederlandse kunstenaars hun hart aan ons geopend. Hun kunst laat zien welk diep geestelijk leven in hun woont.” En dat was zeker wederzijds. Die middag straalde de vreugde van de ontmoeting op alle aanwezigen af.

Via de e-mail kwam de volgende reactie van onze Russische orthodoxe vrienden:

Dear friends,

With a great pleasure we would like to tell you about the impressions of our trip to Holland and of our artistic exchange and masterpiece experience with our sisters and brothers from Focolare movement.
We felt as never openness, kindness, and love of all people we met. Marienkroon is worth to definite as a harmony of nature, beautiful architecture, state of soul, mind and thoughts. In all we felt grace of God. We have received a gift of the meeting with the Holland artists, their paintings which were so different but made with soul and from heart! It is unforgettable! There were no borders between us…there was an art and there were eyes that spoke without words. We were united!

From all our soul, always yours,
Your friends from Russia!