Verwijderen drie dieseltanks op het terrein van Mariënkroon

Op donderdag 29 maart zijn op het terrein van Mariënkroon maar liefst drie dieseltanks verwijderd. De grootste lag achter het abdijhoofdgebouw en had een inhoud van 20 kub (20.000 liter); een lengte van ca 8 mtr en een doorsnee van ca 1.80 mtr. De kleinste lag in het grasveld aan de voorkant van het gebouw en mat toch nog 4 kub. Voor de ingang van het Raadhuis lag de middelgrote tank. Goed voor zo’n 10 kub diesel (10.000 liter).

Voordat de tanks verwijderd konden worden, heeft er eerst een verplicht bodemonderzoek plaatsgevonden. Als de grond door een lekkende tank vervuild zou zijn, dan golden andere regels: het saneren van de vervuilde grond. Uit onderzoek bleek dat de tanks hun laatste restjes diesel  mooi binnenboord hebben gehouden.

Begonnen werd met de dieseltank aan de achterkant van het abdijgebouw. Als eerste werd de grond rondom de oude vulput verwijderd. Er wordt gekeken hoe deze grote tank van 20 kub in de grond gesitueerd is.

Dan blijkt dat de tank met de achterkant tegen de pui van het gebouw ligt. En er ligt een grote brandleiding dwars over de dieseltank.

 

 

Dat betekent dat de tank onder die brandleiding door richting de gracht er uitgetrokken moet worden. De kleine bosschages worden daartoe dan ook verwijderd.

 

 

Door de vulopening wordt het restant van de diesel (ca 2.000 liter) opgezogen en opgeslagen in de gereedstaande tankauto. Ook het tappunt in de kelder wordt gecontroleerd en afgesloten.

Daarna wordt schone lucht in de tank geblazen en de vieze lucht afgezogen en ook weer opgevangen in de tankauto.

    

De deksel wordt vrijgemaakt en met behulp van een ketting van het mangat afgehaald. Deze tank wordt van binnen gereinigd door een medewerker. Een collega heeft dan manwacht. Als de tank gereinigd is, kan hij verder worden uitgegraven en met beleid verwijderd worden.

De dieseltank aan de voorkant van het gebouw is kleiner, ‘maar’ 4 kub (4.000 liter) en dan kan de schoonmaak van buitenaf gebeuren. Na het lichten van het deksel wordt het restant diesel afgezogen en ook weer opgeslagen in de tankauto. Daarna wordt ook deze tank geventileerd met schone lucht en verder uitgegraven zodat de tank gelicht kan worden.

    

De middelgrote tank van 10 kub (10.000 liter) voor de ingang van het Raadhuis, ligt ook niet voor het oprapen. De straat moet worden opengebroken en ook hier is het even zoeken hoe de tank gesitueerd is. Dan volgt wederom hetzelfde ritueel. Eerst wordt het mangat gevonden, de tank wordt schoon gezogen en met verse lucht geventileerd. Daarna wordt de grond eromheen verder verwijderd zodat ook deze laatste tank gelicht kan worden.

Het was al met al een indrukwekkende klus die de gehele dag in beslag heeft genomen en ook nog een deel van de volgende dag. Met het verwijderen van deze drie dieseltanks is weer een flink onderdeel van de renovatiewerkzaamheden gereed gekomen.