Ontmoetingscentrum Mariënkroon

Missie  Haar missie is een vindplaats te zijn van een christelijke ‘cultuur van gemeenschap’ en een ontmoetingsplaats voor dialoog.

Visie  Mariënkroon wil bijdragen aan een maatschappij van betrokkenheid op elkaar. Zij wil een plek zijn waar de kracht van het evangelie zichtbaar wordt in gemeenschap.

Volg de dagelijkse gang van zaken op de Facebookpagina van de gemeenschap van Mariënkroon.

‘Oases van christelijk leven’ Wereldwijd zijn er ongeveer 30 ‘focolarestadjes‘, verspreid over de verschillende continenten: mensen die met elkaar samenleven in verbondenheid en in dienstbaarheid aan de omgeving. Deze plekken kunnen voor velen, christenen en niet-christenen, een inspiratiebron zijn.