Opvang statushouders

Van december 2016 tot maart 2017 zijn in Mariënkroon tien statushouders opgevangen, de meesten uit Syrië. De opvang heeft plaatsgevonden in samenwerking met de gemeente Heusden en het COA. De statushouders kwamen uit verschillende AZC’s en in afwachting van een woning en gezinshereniging verbleven ze tijdelijk in Mariënkroon. Zo werd al snel in de Lichtzaal in Mariënkroon in samenwerking met Vluchtelingenwerk Drunen een taalklas opgericht. Elke keer als een statushouder een woning werd toegewezen, heeft de gemeenschap in en rond Mariënkroon meegeholpen om meubels te vinden. Met verschillende van deze gezinnen is een langdurige vriendschap opgebouwd, die ook in de jaren erna nog voortduurt.