Periodieke schenking

Een periodieke schenking is een schenking van een vast bedrag voor minimaal vijf jaar, die jaarlijks volledig aftrekbaar is van uw belastbaar inkomen. Door de periodieke schenking op te nemen in uw jaarlijkse belastingaangifte ontvangt u meer belastingteruggave.

Hoe werkt het?
U legt uw schenking vast in een schenkingsovereenkomst. Bel vrijblijvend de heer Willy van Haandel voor uitleg en begeleiding via telefoonnummer 040-2856661 / 06-37682912 of via e-mail wvhaandel@onsbrabantnet.nl.

Indien u dit wenst, kunt u uiteraard ook zelf het benodigde formulier ‘overeenkomst periodieke giften’ downloaden invullen, printen en in tweevoud toezenden. De adresgegevens vind u hieronder, Het RSIN/fiscaal nummer wat u moet invullen is 811024866.  U ontvangt vervolgens een exemplaar ondertekend door de stichting retour voor uw administratie.

Stichting Mariapoli Mariënkroon
Financiële administratie
Abdijlaan 8
5253 VP Nieuwkuijk

Stichting Mariapoli Mariënkroon is een erkende ANBI-instelling.
RSIN/fiscaal nummer: 811024866

Kamer van Koophandel nummer: 17144662
IBAN:  NL21 RABO 0136 5422 12
BIC: RABONL2U