Plannen

Er is een aantal plannen voor projecten voor de toekomst. De financiering moet echter nog gevonden worden.
Wij danken u bij voorbaat hartelijk als u hieraan een financiële bijdrage wilt geven. Dit zal de verwerkelijking bespoedigen!

Zodra de projecten meer concreet worden, zullen meer tekst en foto’s worden toegevoegd.

Restauratie poortgebouw
NB Update 2021: dit wordt gefaseerd opgepakt 2020 – 2023. Door de beperkte overheidssubsidie hiervoor, zijn alle bijdragen hiervoor welkom.

Permanente zaal voor 300 personen
NB Update 2021. Dit plan is in 2020 op de lange termijn gezet. In verband met de hoge kosten is het niet  waarschijnlijk dat het door kan gaan. Er is een wel een witte tentzaal voor 300 personen beschikbaar, in ieder geval in de zomermaanden.

Reparatie kloostermuur
NB Update 2021: Het is een aandachtspunt voor de lange termijn. Hier zijn nog geen acties in ondernomen.