Schenken en nalaten

Stichting Mariapoli Mariënkroon heeft als doel Mariënkroon een plek te laten zijn waar men een samenleving van betrokkenheid op elkaar kan ervaren: een open gemeenschap die de kracht van het evangelie zichtbaar maakt doordat mensen in eenheid én diversiteit samenleven.

De stichting is onder andere afhankelijk van bijdragen en schenkingen van welwillende particulieren en organisaties. Ook u kunt ons helpen. Stichting Mariapoli Mariënkroon is aangewezen als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Daardoor kunt u ons op een fiscaal aantrekkelijke manier steunen.

Er zijn vier mogelijkheden om dit te doen. Voor uw gemak kunt u voor de eerste mogelijkheid op de rode doneerknop drukken.

1. Direct geld overmaken

2. Automatische overschrijving

3. Periodieke schenking

4. Nalatenschappen/legaten

De meest recente informatie over de fiscale aspecten van schenkingen vindt u door de website van de Belastingdienst te raadplegen of door het gratis nummer van de belastingtelefoon te bellen: (0800) 0543.

Mocht u besluiten op enige wijze te doneren, dan dankt Stichting Mariapoli Mariënkroon u bij voorbaat. Uw bijdrage maakt een waardevolle toekomst mogelijk!