Zonne-energie

Abdij Mariënkroon is als abdij altijd zelfvoorzienend geweest. Stichting Mariapoli Mariënkroon wil graag deze traditie voortzetten door zelf energie op te gaan wekken door middel van zonnepanelen. Stichting Mariapoli Mariënkroon is gericht op duurzame relaties en op deze visie sluit duurzame energie goed aan.

Een zonnepaneel adopteren kost € 260. Meer informatie zie hieronder.

  • De restauratie van de abdij is in maart 2017 afgerond. Het monumentale karakter blijft intact. De zonnepanelen komen daarom alleen op het platte dak van het Raadhuis te staan, zodat ze niet in het zicht vallen.
  • De 142 panelen, omvormers en installatiekosten zijn begroot op ruim € 40.000. Dit is een grote investering.
  • De zonnepanelen zijn in mei 2017 geïnstalleerd en leveren meteen energie op.
  • Er is al € 17.000 via schenkingen etc. binnengekomen. Daar zijn we erg dankbaar voor.
  • Via crowdfunding willen we de nog ontbrekende € 23.000 bij elkaar brengen.  De crowdfunding gaat ook door na het plaatsen van de zonnepanelen. Vanaf 1 januari 2017 tot 1 oktober 2017 is er in totaal 1,760 via crowdfunding binnengekomen, waarvoor onze hartelijke dank! Er is een thermometer in het raadhuis waarop we de voortgang zichtbaar maken. We hopen nog op verdere giften hiervoor.
  • Eén zonnepaneel adopteren kost € 260. U kunt uiteraard een ander bedrag schenken. U kunt uw gift overmaken naar IBANrekeningnr. NL21 RABO 0136 5422 12 ovv ‘gift zonnepanelen’.
  • Stichting Mariapoli Mariënkroon heeft een ANBI-status, dus uw gift is fiscaal aftrekbaar. Het is natuurlijk ook mogelijk om een gift voor een ander doel op te geven. Zie hiervoor bij schenken en nalaten.